Logo Rijksoverheid

Subsessies

Wat leverden de subsessies op?

“Als je één dag de programmadirecteur van het ERTMS programma zou mogen zijn, wat zou je dan doen?’

Deze vraag roept op tot meedenken en meepraten. Het is al eerder gezegd, ERTMS gaat over samenwerken en alle ideeën en inbreng zijn welkom. Deelnemers aan het congres hebben zich vooraf ingeschreven voor één van de subsessies. Verschillende onderwerpen, maar allemaal met het uitgangspunt: kom maar op met je ideeën, we horen graag hoe jij er erover denkt.

De programmadirectie ERTMS is ontzettend blij met de inspirerende input van de deelnemers aan het congres. Op ons verlanglijstje staat de wens de gesprekken voort te zetten. We nodigen de betrokkenen nadrukkelijk uit met initiatieven te komen en in gesprek te blijven. Hardop blijven nadenken over deze en nog veel meer onderwerpen. Elkaar te inspireren, oog te hebben voor andermans belangen en te blijven leren.

Subsessie 1: De nieuwe generatie

Hoe maken we de spoorsector modern en aantrekkelijk voor de nieuwe generatie?

Met deze vraag startte een brainstormsessie onder toeziend oog van André van Es en Kirsten Wittig. Beide zijn verbonden aan de Programmadirectie ERTMS. Andre is daarnaast tevens docent aan de Universiteit Twente.

Een belangrijk inzicht van de meedenkers bij deze sessie is om contact te zoeken met de doelgroep. Niet afwachten. Maar actief het gesprek aan gaan met de jongeren die nu in opleiding zijn. Laten we het antwoord niet zelf invullen. Vraag het de studenten en leerlingen. En doe dat niet als individu, maar vorm een werkgroep en pak dit gezamenlijk aan.

Sprekers: André van Es en Kirsten Wittig

Subsessie 2: Automatic Train Operation (ATO)

Wat zijn de mogelijkheden die ERTMS en ATO bieden?

In een bruisende sessie komen veel ideeën los over het onderwerp. Johanna Knijff en Siebe Hoekstra, van Programmamanagement ATO, spreken van zinvolle discussies met inbreng van verschillende disciplines: machinisten, infrabeheerders en leveranciers. ‘In korte tijd hebben we een mooi resultaat behaald, ik ben ontzettend blij met de energie van de deelnemers.’

Spreker: Johanna Knijff en Siebe Hoekstra

Subsessie 3: De gebruiker centraal

Hoe brengen we al die verschillende ERTMS-gebruikers bij elkaar? Over deze vraag buigen Arjo van Loo van de Programmadirectie ERTMS en Mark van Dooren, ERTMS subject matter expert machinist zich met hun deelnemers.

Nadenken over dit onderwerp leverde drie duidelijke inzichten op:

  • Er zijn grote verschillen tussen mensen die technisch betrokken zijn en mensen die vanuit de proces/ontwerp kant met ERTMS bezig zijn;
  • Werk aan de winkel om die twee hand in hand te laten gaan;
  • Echte prioriteiten bepalen we door ideeën uit te wisselen over de samenwerking, zoals we vandaag deden, en
  • er mag nog veel meer verteld worden over ERTMS, de corporate story staat maar ‘het kind moet nog wel gebaard worden’, aldus Arjo van Loo

Sprekers: Arjo van Loo en Mark van Dooren

Subsessie 4: Who runs the show?

Wat houdt Stelselmanagement in als we praten over ERTMS? Welke functies gebruiken we in Nederland wel en welke niet, wie zijn de beslissers van de toekomst? Marcel Hendriks Boers en Marcel Voskamp van de Programmadirectie ERTMS lichten toe.

Duidelijk werd dat stelselmanagement een nieuwe manier van denken is die aan een behoefte voldoet, maar tegelijkertijd ook niet zomaar ingepast kan worden in de sector. Dit vergt nog nadere uitwerking, overleg met de verschillende sectorpartijen en zorgvuldig ontwerp. Een aantal deelnemers had vooral behoeft aan meer toelichting op het onderwerp.

Sprekers: Marcel Voskamp en Marcel Hendriks Boers

Subsessie 5: Cybersecurity

Wat is het overkoepelend beleid als het gaat om cybersecurity? Zijn er belemmeringen en hoe ver zijn we eigenlijk? Deze vraag wordt ingeleid door Evert-Jan Korving en  Joseph Mager van NS.

Alle deelnemers zijn het unaniem met elkaar eens dat de vragen op het gebied van cybersecurity uitdagend zijn. En dat we elkaar nodig hebben. De sessie leverde meteen al goede, bruikbare, ideeën op om mee aan de slag te gaan. Zorg bijvoorbeeld voor een degelijk Plan B, de trein moet blijven rijden.

Sprekers: Evert-Jan Korving en Josep Mager

Subsessie 6: Nieuwe verhoudingen

ERTMS is IT-gedreven en dat vraagt  om andere samenwerkingsvormen tussen ProRail en de markt. Wat betekent dit? Aan welke soorten samenwerking kan je denken? Michiel Vijverberg van de implementatie-organisatie binnen ProRail leidt deze vraag in. Er kwamen veel mensen de zaal in om mee te denken over deze vragen.

Een van de centrale thema’s was versnelling van realisatie. De vraag naar capaciteit op het spoor groeit namelijk naar verwachting met 30 tot 40 procent tot in 2040. Hoe eerder ERTMS hoe beter, dus zoekt ProRail naar slimme manieren om de invoering te versnellen. Samen met de markt. In het voorjaar start daarom ASAP ERTMS ofwel Aanbesteding Snellere Aanpak Programma ERTMS. As Soon As Possible dus.

Met betrekking tot contracten zijn de volgende ideeën gedeeld:

  • contracten opknippen, zodat je samen kunt ontwerpen. Daarna de uitvoering aanbesteden
  • werken in een alliantie
  • raamcontracten die open zijn voor meerdere branches
  • denk niet in bestaande patronen van ‘infra’ en ‘assets’ maar maak de draai naar service contracten

Aanwezigen roepen ProRail op: durf te doen en durf te vertrouwen.

Goed nieuws is dat veel deelnemers zich hebben aangemeld om verder te praten over dit onderwerp. Wordt vervolgd en opgepakt door Implementatieteam ERTMS ProRail.

Spreker: Michiel Vijverberg

Subsessie 7: Integrale monitoring

Alle schakels in de ERTMS keten dienen feilloos op elkaar aan te sluiten. Het is cruciaal dat partijen samenwerken, kennis delen en data delen. Wat is uw visie? Hoe blijven we wendbaar? Deze stellingen en vragen legden Esme Kalshoven en Corina van der Lei van NS voor aan hun deelnemers.

Na de uitnodigende inleiding ging de groep energiek en gedreven aan de slag. Vlak daarvoor had Karl Raats tijdens de plenaire sessie het belang van de inbreng van dromers, ambassadeurs, critici en realisten uitgelegd. Die kennis werd bij deze subsessie meteen in praktijk gebracht. In groepjes van drie tot maximaal vijf deelnemers werden zes thema’s over ketenbesturing besproken, en gaven de deelnemers tips voor de invoering van ketenbeheer bij de landelijke uitrol van ERTMS.

Sprekers: Esmé Kalshoven en Corina van der Lei

Subsessie 8: Lessons learned

Norway is moving forward in implementing the national ERTMS program. In Spring 2020, the technology will be deployed to provide tests. Norway’s first railway equipped with ERTMS will be launched in October 2022. What can we learn from the implementation of ERTMS in Norway? Sverre Kjenne, Executive Vice President of Digitalization and Technology at Bane NOR, the Norwegian Railway Infrastructure Manager, will talk about their lessons learned. What are the do’s and don’ts for the program management in the Netherlands? Think about the challenges in IT in a rail environment or the balance between detailed specifications and functional requirements.

Speaker: Sverre Kjenne