Logo Rijksoverheid

Subsessies

Subsessie 1: De nieuwe generatie

Werken bij ‘het spoor’ heeft een beetje een stoffig imago. Onterecht, zou je denken. Zeker nu digitalisering zich ook in de spoorbranche steeds verder ontwikkelt en we jong talent nodig hebben. Nieuwe technologieën als ERTMS maken het voor jonge werknemers aantrekkelijk om aan de slag te gaan, maar hoe zetten we ERTMS in om deze talenten te werven? En waar vinden we ERTMS experts om deze inzet stap voor stap verder te brengen? Daar gaan we tijdens deze sessie op in.

Sprekers: André van Es en Kirsten Wittig

Subsessie 2: Automatic Train Operation (ATO)

Met de introductie van ERTMS staan treinen en infra continu met elkaar in verbinding, rijden machinisten met cabinesignalering en de mogelijkheid ontstaat het rijden te automatiseren. Dit biedt nieuwe perspectieven om treinen met behulp van ATO slimmer, milieuvriendelijker en betrouwbaarder te laten rijden. Toekomstmuziek? Nee. In Europa zijn de eerste proeven al gaande, maar wat kunnen we nog meer verwachten? Wat zijn de mogelijkheden die ERTMS en ATO, maar ook AI (kunstmatige intelligentie) en snellere dataverbindingen (5G FRMCS), bieden? En waar zou het ERTMS-programma in deze een belangrijke rol moeten gaan spelen?

Spreker: Johanna Knijff en Siebe Hoekstra

Subsessie 3: De gebruiker centraal

Nederland verlangt vanaf de eerste dag een veilige en betrouwbare uitvoering van de ERTMS-treindienst. Dat vereist dat de 17.000 gebruikers van ERTMS vakbekwaam zijn en met plezier en vertrouwen gaan werken met ERTMS. Dit zijn zowel machinisten, treindienstleiders en monteurs als opleiders, examinatoren en inspecteurs. Daarom gaan we de gebruikers betrekken in het ontwerpproces en bij het beproeven van de systemen,  brengen we ERTMS-gebruikers bij elkaar middels een interactief platform en maken afspraken over het gebruik van ERTMS. Hoe kunnen we dit het beste doen?

Sprekers: Arjo van Loo en Mark van Dooren

Subsessie 4: Who runs the show?

Met de invoering van ERTMS verschuiven functies van de baan naar de trein. Daarom is het meer dan ooit van belang om ontwikkelingen sector-breed af te stemmen. Bijvoorbeeld welke functies we wel en niet in Nederland gaan gebruiken of wanneer we een nieuwe baseline gaan invoeren. Dit is het werk van de stelselmanager, maar wat is Stelselmanagement eigenlijk? Tijdens deze sessie gaan we daar dieper op in én vragen we input van deelnemers. Wat zou je willen veranderen / wat is nodig? Wie zijn de beslissers van de toekomst? Wanneer en in welk tempo ga je mee?

Sprekers: Marcel Voskamp en Marcel Hendriks Boers

Subsessie 5: Cybersecurity

De toenemende afhankelijkheid van ICT, onder andere door de invoering van ERTMS, vraagt om overkoepelend beleid en governance op het gebied van cybersecurity. Wat zijn de belemmeringen voor individuele partijen om tot dit beleid te komen? In hoeverre zijn we al voorbereid en hoe staan we er nu voor?

Sprekers: Evert-Jan Korving en Lies Alderlieste

Subsessie 6: Nieuwe verhoudingen

De overstap van analoog naar digitaal is een veranderopgave. Niet alleen voor ProRail, maar ook voor de marktpartijen. Een lange termijn partnership tussen ProRail en de markt is een oplossing voor toekomstige ontwikkelingen en innovaties. Wat betekent zo’n nieuwe samenwerking? Wat is de meest efficiënte vorm? Tijdens deze sessie worden deelnemers uitgedaagd hun visie op de nieuwe verhoudingen te geven én met nieuwe inzichten te komen.

Spreker: Michiel Vijverberg

Subsessie 7: Integrale monitoring

Alle schakels in de ERTMS keten dienen niet alleen te functioneren, maar ook feilloos op elkaar aan te sluiten. Aangezien de vervoersketen een integraal systeem is, zal het ook integraal gemonitord, aangestuurd en verbeterd moeten worden. Daarbij is het van cruciaal belang dat alle partijen samenwerken en data en kennis delen. Pas dan is de puzzel compleet en is een optimaal vervoerssysteem mogelijk. Wat is uw visie? En hoe blijven we wendbaar in de toekomst?

Sprekers: Esmé Kalshoven en Corina van der Lei

Subsessie 8: Lessons learned

Norway is moving forward in implementing the national ERTMS program. In Spring 2020, the technology will be deployed to provide tests. Norway’s first railway equipped with ERTMS will be launched in October 2022. What can we learn from the implementation of ERTMS in Norway? Sverre Kjenne, Executive Vice President of Digitalization and Technology at Bane NOR, the Norwegian Railway Infrastructure Manager, will talk about their lessons learned. What are the do’s and don’ts for the program management in the Netherlands? Think about the challenges in IT in a rail environment or the balance between detailed specifications and functional requirements.

Speaker: Sverre Kjenne